Membres |

Enseignants-chercheurs

Dan XU

Professeur des universités
Institution(s) de rattachement : INALCO

 

 • Adresse professionnelle (office) : INALCO,  Département Chine,  65 rue des Grands Moulins, 75214 Paris Cedex

 • Courriel : xudan@ehess.fr

 

Membre de l’équipe de recherche I Typologie et diachronie des langues sino-tibétaines en Asie orientale

 

Recherches

 • 1988–1990 Chargée de recherches à l'Institut de linguistique de l'Académie des Sciences Sociales de Chine. Domaine : syntaxe du chinois.

 • 1991 (01–03) Chercheur associé au CNRS

 • 1991– Enseignant-chercheur au Centre de recherches linguistiques sur l'Asie Orientale (CNRS)

 • 1998–2000 : Chercheur en délégation au CRLAO (CNRS)

 • 2002–2005 : Professeur invitée à l’Université des langues de Pékin.

 • 2003–2007 : Responsable du projet de recherches ACI (Espace et langage) subventionné par le Ministère de la Recherche de France.

 • 2006–(mai) 2011 : Responsable du projet de recherches ANR (Blanc) subventionné par le Ministère de la Recherche de France.

 

Administration :

 • 1998–2001 : Membre du Jury d'Agrégation de chinois

 • 2001 : Directrice adjointe du Département Chine à l’INALCO

 • 1998–1999 : Membre de la Commission de spécialistes de l’INALCO

 • 2001–2004 : Membre de la Commission de spécialistes de Paris VII.

 • 2001–2003 : Membre du CNU de la 15e section

 • 2002–2004 : Présidente de l’Association Recherches et Enseignement du Chinois (AREC).

 • 2001–2004 : Directrice du Département Chine à l’INALCO

 • 2004– : Membre du Bureau (représentante de l’Europe) de l’Association Internationale de Linguistique Chinoise (IACL)

 • 2005– : Membre de la Commission de spécialistes de Rennes I

 • 2006– : Membre du Comité de rédaction du Dangdai Yuyanxue (La Linguistique Contemporaine, Académie des Sciences Sociales, Chine)

 • 2007-2010 : Elue membre du Conseil scientifique de l’INALCO

 • 2010- : Réélue membre du Conseil scientifique de l’INALCO

 

Publications

Ouvrages

 • 1988. La reprise anaphorique du chinois [Anaphora in Chinese] Paris : Langages Croisés. 130p.
 • 1996/2010. (second printing) Initiation à la syntaxe chinoise [Introduction to Chinese Syntax] Paris: l'Asiathèque. 254p.
      o 2004. Hanyu jufa yinlun (Translation of the Initiation à la syntaxe chinoise in
         Chinese by Zhang Zujian) Beijing: Beijing Yuyan Daxue. Translation of the book
         online in English by Craig Baker).
 • 2006. Typological change in Chinese Syntax, Oxford University Press. 260p.
      o 2014. Reprint in China. (by Oxford and World Publishing Corporation).
 • 2014. Tangwang hua yanjiu [Studies of the Tangwang language] Beijing: Minzu chubanshe. 472p.
 • To appear in 2016. Chuanshi wenxian yu chutu wenxian de lishi jufa yanjiu [Studies on diachronic syntax based on transmitted and excavated texts] Beijing: Shangwu yinshuguan [Commercial Press].
   

Ouvrages en collaboration

Co-auteur

 • 2008. Les Résultatifs du Chinois Contemporain- Dictionnaire Pratique [Dictionary of Resultative Verbs in Contemporary Chinese] Paris: l’Asiathèque. 350p. (Author and coordinator)
 • 2008. Space in Languages of China–Cross-linguistic, synchronic and diachronic perspectives. Dordrecht: Springer. 284p.
      o 2012. Reprint in China. (by Springer and World Publishing Corporation).
 •  2010. Liang yu fushu de yanjiu [Quantification and Plurality] Beijing: Commercial Press. 370p.
 • 2012. Plurality and Classifiers across languages in China. Berlin: De Gruyter. 288p.

Co-auteur

 • 2014. Shixing yu yanjiu [Studies of the Shixing language] Beijing: Minzu chubanshe. (with Sun Hongkai, Liu Guangkun and Lurongduoding. Author of the chapter on syntax with three transcibed and translated stories in Shixing)

Co-editor and author

 • 2000. Ordre des mots et typologie linguistique [Word Order and Typology] (Author and co-editor with A. Donabédian, Cahiers de Linguistique de l’INALCO). 231p.
 • 2015 New Studies of Space and Quantification in Languages of China. Dordrecht: Springer. (Author and co-editor with Jingqi Fu).

Articles

 • 1987. “Ta non référentiel” [Non-human referent ta in Pekinese], Cahiers de linguistique Asie Orientale, 2, 259–276.
 • 1988. “Qian tan zhe/na de bu duicheng xing” [Asymmetry in the use of zhe/na in Chinese], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 2, 128–130.
 • 1989. “Beijing kouyu zhong fei zhi ren de ta” (Ta [-H] in Pekinese), Fangyan [Dialects], 1, 7–8.
 • 1989. “Ye tan liansuo fuju” [Again on liansuo fuju], Yuwen Jianshe [Language construction], 1, 14–15.
 • 1989. “Guanyu yuesu lilun” [About Binding Theory], Guowai Yuyanxue [Linguistics abroad], 2, 66–72.
 • 1989. “Di san rencheng daici de tedian” [Features of the third person pronoun], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 4, 281–284.
 • 1990. “Guanyu geiyushi de lishi fazhan” [Evolution of dative constructions], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 3, 219–229.
 • 1990. “C-command gainian yu zhaoying guanxi” ['C-command' in anaphora], Guowai Yuyanxue [Linguistics abroad], 3, 41–43.
 • 1990. “Postverbal Word Order in Chinese”, Cahiers de linguistique Asie Orientale, 1, 91–107.
 • 1990. “Pingjie 'Jieci wenti ji hanyu de jiejue fangfa' ” [Book review, Le problème linguistique des prépositions et la solution chinoise, by Claude Hagège], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 6, 465–473.
 • 1992. “Beijinghua zhong de yufa biaoji ci 'gei' ” [The marker gei in Pekinese], Fangyan [Dialects], 1, 54–60.
 • 1992. “Hanyu zhong de zai yu zhe(zhuo)” [The grammatical words zai, zhe(zhuo) in Mandarin], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 6, 453–461.
 • 1994. “Guanyu hanyu li 'dongci+x+didianci' de juxing” [On the construction “V+x+Loc.” in Mandarin], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 3, 180–185.
 • 1994. “On the reflexive ziji in Chinese”, Yuyong yanjiu lunji [Collected essays on Discourse], Beijing : Beijing Yuyan Xueyuan chubanshe, 96–112.
 • 1994. “Sur zai/dao/de postverbaux en Pékinois”, [Postverbal zai/dao/de in Pekinese], Mélanges offerts à Alexis Rygaloff, Paris : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, CRLAO, 333–348.
 • 1994. “The Status of Marker gei in Mandarin Chinese”, Journal of Chinese Linguistics, 22–2, 363–394.
 • 1995. “Cong Beijing 'Vzhe' yu Xibei fangyan 'Vde' de pingxing xianxiang kan 'de' de laiyuan” [Origin of de through the parallel between “Vzhe” in Pekinese and “Vde” in Northwest dialects], Fangyan [Dialects], 4, 289–295.
 • 1999. “Distribution syntaxique des marqueurs de négation en chinois (mandarin)” [Syntactic distribution of negative particles in Mandarin], Cahiers de linguistique de l'INALCO, 1, 71–79.
 • 1999. “Dongci+xingrongci dongbu jiegou de yi xie tedian” [Some characteristics of the structure “verb+adjective”], Synchronic and Diachronic Perspectives on the Grammar of Sinitic Languages, Guangzhou : Jinan Daxue chubanshe, 34–45.
 • 1999. “Grammaticalisation de certains verbes ayant le sens [+donner]” [Grammaticalization of verbs with the meaning [+give] ], Cahiers de linguistique de l'INALCO, 2, 131–145.
 • 2000. “Dongbu jiegou zhong de shang zi yu xia zi” [Studies on resultative compounds], Yufa yanjiu he tansuo [Grammar study], Beijing: Commercial Press, Vol. 10, 112–120.
 • 2000. “Ordre des mots et actance dans la diachronie du chinois” [Word order and agency in diachronic Chinese], Cahiers de linguistique de l'INALCO, 3, 111–126.
 • 2001. “Semantic Features of V2 in the Rise of Resultative Compounds (V1+V2)”, Collected Essays in Ancient Chinese Grammar, EHESS and CRLAO, 405–420.
 • 2001. “Cong dongbu jiegou de xingcheng kan yuyi dui jufa jiegou de yingxiang” [Semantic impact on syntax : a case of the rise of resultative compounds], Yuwen Yanjiu [Language research], 2, 5–12.
 • 2002. “Shanggu hanyu fu fuyin yu qianzhui” [Distinction between cluster and prefix in Old Chinese], Kaipian, Haowen, Japon, Vol. 21, 8–14.
 • 2003. “Hanyu shi zi ju de yanbian” [Evolution of the causative in Chinese], Yufahua yu yufa yanjiu [Grammaticalization and grammar study] (1), Beijing : Commercial Press.
 • 2004. “Xian Qin Han chu hanyu li dongci de zhixiang” [Orientation of verbs in Pre-Qin Chinese], Yuyanxue Luncong, Beijing: Commercial Press, 29, 197-208.
 • 2004. “About verb’s marking by the preposition yu”, Etats Unis: Journal of Chinese Linguistics, 282–307.
 • 2004. “Shanggu hanyu houqi fouding ci ‘wu’ daiti ‘wang’ ” [Replacement of wang by wu in Late Old Chinese], Hanyushi Xuebao [Journal of Chinese history], 5, 64–72.
 • 2005. “Mouxie juyou [+geiyu] yiyi dongci de yufahua” [Grammaticalization of verbs with the meaning [+give]], translation of the article published in French in 1999), Yufahua yu yufa yanjiu [Grammaticalization and grammar study] (2), Beijing: Commercial Press, 245–260.
 • 2005. “Quxiang dongci lai/qu yu yufahua” [Grammaticalization of motion verbs ‘come’ and ‘go’], Beijing: Peking University. Guoxue yanjiu [Studies of Chinese ancient civilization]. 14, 315–330.
 • 2005. “Tan ‘po’–hanyu mouxie dongci de leixing zhuanbian” [Typological change of some verbs: the case of po ‘to break’], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 4, 333–340.
 • 2005. “Tan ‘de ziju” [About the construction of de], Xiandai Zhongguoyu yanjiu [Studies of contemporary Chinese], Japon, Tokyo, 7, 50–58.
 • 2006. “Mouxie chutu jianbo wenxian li suo jian de quxiang dongci lai he qu de yongfa” [Motion verbs ‘come’ and ‘go’ attested in excavated texts], Jianbo yuyan wenzi yanjiu [Study on bamboo and silk language], Chengdu : Bashu shushe, 2, 2–14.
 • 2007. “Yuyan leixing yanjiu yu hanyu jiaoxue”, [Language typology and the Chinese language teaching], Yuyan jiaoxue yu yanjiu [Language teaching and research]. 3, 43–47.
 • 2007. “Ye tan wu wu”, [Again on two negative particles wu and wu], Yuyan kexue [Linguistic sciences], 3, 42–49.
 • 2007. “Shiyi yishi : yufahua yu cihuihua” (shiyi and yishi : grammaticalization and lexicalization) Yufahua yu yufa yanjiu [Grammaticalization and grammar study] (3), Beijing : Commercial Press, 281–294.
 • 2007. “Cong Zhanguo zonghengjia shu kan gu hanyu di yi rencheng daici”, [First person pronoun in the Zhanguo zonghengjia shu], Dongfang yuyan zazhi [Journal of Oriental languages]. 3: 19–33.
 • 2008. “Asymmetry in the expression of space in Chinese –– the Chinese language meets typology” in Xu Dan (ed) Space in Languages of China–Cross-linguistic, synchronic and diachronic perspectives. Dordrecht: Springer, 175-198.
 • 2008. “How Chinese structures space” in Xu Dan (ed.) Space in Languages of China–Cross-linguistic, synchronic and diachronic perspectives. Dordrecht: Springer, 1-14.
 • 2008. “Cong renzhi jiaodu kan hanyu de kongjianci” [Expressions of space with cognitive perspective], Zhongguo Yuwen [Chinese languages], 6, 504–510.
 • 2009. “Xiayou Shixing yu de mouxie tedian” [Some syntactic features of the Shixing in the lower reaches], Minzu yuwen [Non-Han languages], 1, 25-42.
 • 2009. “Cong Zhanguo zonghengjia shu kan Xi Han chuqi fushu gainian de biaoda”, [Expressions of plurality at the beginning of Western Han through the Zhanguo zonghengjia shu], Lishi yuyanxue yanjiu [Historical linguistics research], Commercial Press. 2, 83–94
 • 2009. with Fu Jingqi “SVO yuyan li de binyu qianzhi” [Preverbal object in SVO languages], Minzu yuwen [Non-Han languages], 3, 3-15.
 • 2010. with A. Peyraube “Hanyu lishi jufa yu leixingxue” [Diachronic grammar and typology] Lishi yuyanxue yanjiu [Historical linguistics research], Commercial Press.2, 1-10.
 • 2010. with A. Peyraube “Xi Han chuqi de gaishu biaoda” [Approximate numbers at the beginning of western Han] Lishi yuyanxue yanjiu [Historical linguistics research]. 3, 114-122.
 • 2011. with Fu Jingqi “Liangci jiqi leixingxue kaocha” [Classifiers and some typological considerations], Yuyan kexue [Linguistic sciences], 6, 1-14.
      o 2012. English version: Classifiers and some typological considerations in
         Breaking down the barriers:Interdisciplinary studies in Chinese linguistics and
         beyond
  . Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica [Language and Linguistics
         Monograph Series]. 865-885.
 • 2011. “Tang Wang hua de ge biaoji” [Case markers in the Tangwang language] Zhongguo Yuwen [Chinese languages]. 2, 145-154.
 • 2011. “Guanyu Hezhouhua ji zhoubian diqu li fei zhiren mingci de fushu biaoji men”, [On the plural marker [-human] men in Hezhou and its neighboring dialects] Minzu yuwen [Non-Han languages], 6, 9-23.
 • 2012. with Wen Shaoqing and Xie Xiaodong “The Dongxiang Language and People” Minzu yuwen [Non-Han languages]. 3, 59-65.
      o [2013] Journal of Cambridge Studies (English version), Vol 8, No 2, 40-48.
 • 2012. “Introduction: Plurality and Classifiers across languages of China” in Dan Xu (ed) Plurality and Classifiers across languages in China. Berlin: De Gruyter. 1-19.
 • 2012. “Reduplication in languages: A case study of languages of China” in Dan Xu (ed) Plurality and Classifiers across languages in China. Berlin: De Gruyter. 43-63.
 • 2013. “Cong Zhanguo Zonghengjia shu kan gu hanyu li de shishou tongci” [Old Chinese active-passive homonyms in the Zhanguo zonghengjia shu] in Festschrift in Honor of Mucun Yingshu. Tokyo: Baidishe. 73-85.
 • 2013. with Wen Shaoqing et Xie Xiaodong “Jiechu yu hunhe: cong Y ranseti de jiaodu kan Dongxiang renqun jiqi yuyan de guanxi [Contact and mixture: Using Y chromosomes to study the relationship between the Santa people and their language] Yichuan [Genetics]. 35, 761-770.
 • 2013. “Tangwang hua de yuxu” [Word order in Tangwang] Fangyan [Dialects] 3, 206-214.
 • 2014. “Cong Zhanguo zhonghengjia shu kan Xi Han shiqi de chengshu biaoda [Numeral expressions at the beginning of western Han through the Zhanguo zonghengjia shu] in Festshrift in Honor of Mei Tsu-lin. 466-481.
 • 2014. “Gan-Qing yidai de binge biaoji jiqi leixingxue shang de yiyi” [The accusative mark in Gan-Qing linguistic area and its typological significance]. Jicheng yu tuoxin-Hanyuyan wenzixue [Inheritance and innovation: Chinese languages and philology]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong. 495-516.
 • 2015 “Yanjiu yuyan de xin shijiao” [New perspective in linguistic studies] Contemporary Lingustics. 2, 215-226.
 • 2015. “The role of geography in the Northwest China linguistic area” In D. Xu and JQ. Fu (eds) New Studies of Space and Quantification in Languages of China. Dordrecht: Springer. 57-73.
 • 2015 “Tangwang Initials” In Cao et al. (eds.) Languages in contact in Northwestern China. Paris: Monograph series of the EHESS-CRLAO. 319-338.
 • 2015 “Sinitic languages of Northwest China: Where did their case marking come from?” In Cao et al. (eds.) Languages in contact in Northwestern China. Paris: Monograph series of the EHESS-CRLAO. 217-244.
 • 2015. “Cong jieci kan Xibei diqu de yuyan jiechu” [Language contacts through loan words in Northwest China]. Minzu yuwen [Non-Han languages], 2, 23-35.
 • 2015. “Zhanguo Zonghengjia shu li suo jian de kongjian ci jiqi biaoda” [Space expressions seen in the Zhanguo zonghengjia shu] Chengdu: Bashu shushe. 1-11.
 • To appear in 2016. “Gu hanyu li de zongxiang shijian biaoda” [Vertical time expressions in Ancient Chinese]. Yuyan kexue [Linguistic sciences]
 • To appear in 2016. Xu Dan and Wen Shaoqing 2016 “Formation of a “Mixed Language” in Northwest China-The Case of Tangwang” Journal of Chinese Linguistics Monograph Series ISSN : 2409-2878.
EHESS
CNRS
inalco
federation typologie
labex

flux rss  Actualités

XXXIe Journées de Linguistique Asie orientale - 31st Paris Meeting on East Asian Linguistics

Journée(s) d'étude - Jeudi 28 juin 2018 - 09:15Manifestation scientifique internationale organisée chaque année par le CRLAO, l'édition 2018 des Journées se tiendra les 28 et 29 juin 2018 à l’INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris.Les communications présentées au cours de ces journées touchent tous les domaines de la recherche linguistique sur les langues d’Asie Orientale.Comité d'organisation / Organization CommitteeJiyoung Choi (CRLAO, INALCO), Christine Lamarre (CRLAO, INALCO), Yo(...)

Lire la suite

Journées de Linguistique d'Asie Orientale 2017 - Paris Meeting on East Asian Linguistics

Rencontres scientifiques - Jeudi 29 juin 2017 - 09:00Les Journées de Linguistique sur l’Asie Orientale, événement scientifique annuel du CRLAO, célèbrent cette année leur trentième anniversaire.Les participants interviendront dans tous les domaines de la recherche linguistique sur les langues d’Asie Orientale autour du thème de la « Diversité linguistique en Asie du sud-est et en Asie orientale ».Un atelier sur les changements linguistiques induits par contacts de langues en Asie orientale e(...)

Lire la suite

29e journées de linguistique d’Asie Orientale

Journée(s) d'étude - Lundi 04 juillet 2016 - 09:00Manifestation scientifique internationale organisée chaque année par le CRLAO, l'édition 2016 des Journées se tiendra les 4 et 5 juillet prochains à l’EHESS, 105 Bd Raspail, 75006 Paris.Les communications présentées au cours de ces journées touchent tous les domaines de la recherche linguistique sur les langues d’Asie Orientale. Elles seront données en français, en anglais et en chinois.Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Lire la suite

À la rencontre des Aïnous, minorité autochtone du Japon

Journée(s) d'étude - Vendredi 20 mai 2016 - 14:00Cet atelier fait écho à l’exposition « Regards sur les Aïnous du Japon », organisée par la BULAC.ProgrammeVendredi 20 mai 2016 - Langue, histoire & société aïnoues14h-14h15 - Accueil & présentation des participantsIntroduction - État de la recherche sur les Aïnous en France, en Europe & au JaponPanel 1 - Langue & tradition oraleModération: Charlotte VON VERSCHUER  (EPHE/CRCAO)14h15-15h - La distribution de la langue aïnoue dans le Japon ancien(...)

Lire la suite

À la rencontre des Aïnous, minorité autochtone du Japon

Journée(s) d'étude - Samedi 21 mai 2016 - 10:00Cet atelier fait écho à l’exposition « Regards sur les Aïnous du Japon », organisée par la BULAC.ProgrammeVendredi 20 mai 2016 - Langue, histoire & société aïnoues14h-14h15 - Accueil & présentation des participantsIntroduction - État de la recherche sur les Aïnous en France, en Europe & au JaponPanel 1 - Langue & tradition oraleModération: Charlotte VON VERSCHUER  (EPHE/CRCAO)14h15-15h - La distribution de la langue aïnoue dans le Japon ancien ((...)

Lire la suite

CRLAO - UMR 8563
105 Boulevard Raspail
75006 Paris
Tél : 33 (0)1 53 10 53 71